sveta Leokricija – devica in mučenka

sveta Leokricija - devica in mučenkaV Cordobi [kórdovi] (v Andaluzski pokrajini, v Španiji), sveta Leokrícija, devica in mučenka, iz družine Mavrov. Ob skrivanju je blestela po veri v Kristusa, bila je doma ujeta s svetim Evlogijem in je, četrti dan njenega mučenja, obglavljena prešla v večno slavo.
Vir

Mlado dekle iz Kordove, z imenom Leokrecija, je pristopila h krščanstvu in si s tem nakopala smrtno sovraštvo svojih mohamedanskih sorodnikov. Da se reši iz nevarnosti, je iskala varstva pri Evlogiju. Ta jo je zaupal najprej svoji sestri, nato pa nekemu znancu. Ker so na pritisk staršev zaslišali mnogo kristjanov, je Evlogij pogumno varoval iskano dekle in jo skrival pred zasledovavci. Poučeval in utrjeval jo je v veri in jo pripravljal na mučeništvo. Naposled so Leokricijo našli, nato pa njo lin Evlogija zaprli. Pred sodiščem je nastopal popolnoma mirno, trezno in neustrašeno, zavedajoč se svoje velike odgovornosti. »Nam je ukazano, da pridigamo, in naša vera je zato, da onim, ki nas vprašajo, ponudimo luč vere, in nobenemu, ki v tej veri hoče živeti, ne branimo zveličanja,« je odgovoril sodniku na vprašanje, zakaj je pobeglemu dekletu dal zavetje. Ljubeznivo se je ponudil, da tudi sodniku rad pokaže pot do resnice. Sodnik ga je dal bičati, potem pa pripeljati pred kraljevi svet. Eden izmed dvorjanov, ki ga je vezalo prijateljstvo z njim, mu je svetoval, naj se kako izmakne in naj v tem trenutku nevarnosti zataji vero, ko bo pa prost, bo lahko spet živel po svoji veri. Evlogij ga je z nasmehom zavrnil: »O ko bi ti mogel vedeti, kaj je zvestim vernikom dano v varstvo. Ko bi mogel tvojemu srcu dati to, kar hranim v svojem, tedaj bi me ne skušal zadržati od moje namere, ampak bi bil tudi ti pripravljen odreči se svoji službi in časti.« Nato je začel sodnikom razlagati evangelij. Niso ga poslušali, marveč so ukazali, naj ga takoj z mečem usmrte. Vojaki so ga odpeljali na morišče; tu je pokleknil, vzdignil roke k nebu, se pokrižal in opravil kratko molitev. Potem so ga obglavili. Bilo je to 11. marca 859 v Kordovi. Isti dan je darovala za vero življenje tudi Leokricija. Bila sta zadnja mučenca ob tem preganjanju. V letih 850-59 je dala Kordova blizu 50 mučencev, večina od teh je dobila pogum iz besed sv. Evlogija in njegovih somišljenikov. Ker so bili zvesti svoji veri, so s tem dosegli omiljenje ostrih odlokov zoper kristjane. Preganjanje se je za nekaj časa spet ponovilo v začetku 10. stoletja (902-931), terjalo pa je mnogo manj žrtev.
Vir = Leto svetnikov