sveta Nérej in Ahílej – vojaka in mučenca

Sveta Nérej in Ahílej, mučenca, ki sta bila vojaka, kot poroča sveti papež Damaz. Toda spreobrnjena k pravemu Bogu sta odvrgla odlikovanja in kopja, zapustila vojake in pričevala za Kristusa in se veselila njegove zmage. Na ta dan pa sta bila njuna trupla položena v Rimu v katakombe Domitíle na Ardeatinski cesti.
Vir