sveta Serena iz Spoleta – vdova in mučenka

Po moževi smrti se je posvetila molitvi in skrbi za siromašne, bolnike in zaprte kristjane. Pokopavala je mučence. Sodnik Lucij jo je zaradi tega dal ujeti in mučiti (okoli leta 291).
Njene relikvije je dal škof Teodorik I. leta 970 iz Spoleta prenesti v Metz.
Serena ustreza sopomenki Vedrana.
Vir