sveta Teofil in Heladij – diakon in laik, mučenca

sveti Heladij - mučenecMučenca iz Libije. Njuna mrtva telesa so vrgli v ogenj.
Teofil pomeni “ki ljubi Boga”, Bogoljub
Vir

V Líbiji, sveta mučenca: Teófil, diakon in Heládij, ki sta bila najprej razmesarjena in s črepinjami prebadana, potem pa, po pripovedovanju, vržena v ogenj.
Vir