sveta Timotej in Diogen iz Filipov – mučenca

V Filipih v Makedoniji, smrt svetih mučencev: Timóteja in Diógena.(† 345)
Vir