sveti Agab – prerok

AgabV Apostolskih delih se na dveh mestih v zvezi s svetim Pavlom in njegovim prihodnjim poslanstvom omenja prerok Agab in njegovo prerokovanje. To sta ta dva mesta:

« Nato je Barnaba odpotoval v Tarz, da bi poiskal Savla. Ko ga je našel, ga je odpeljal s sabo v Antiohijo. Vse leto sta delovala skupaj v tamkajšnji Cerkvi in poučevala veliko množico. In v Antiohiji so učence najprej začeli imenovati kristjane. V tistih dneh so prišli preroki iz Jeruzalema v Antiohijo. Vstal je eden izmed njih, po imenu Agab, in po Duhu napovedal, da bo prišla velika lakota čez ves svet; to se je uresničilo pod Klavdijem. Sklenili so, naj vsak izmed učencev po svojih močeh pošlje pomoč bratom, ki prebivajo v Judeji. To so tudi storili ter po posredovanju Barnaba in Savla pošiljali pomoč starešinam» (Apd 11,25-38Apd 11,25-38
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

25 Nato je odšel v Tarz po Savla in, ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. 26 Celo leto sta bila skupaj v tej občini in sta učila veliko množico, in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. Barnaba in Savel odposlanca v Jeruzalemu 27 Tiste dni pa so iz Jeruzalema prišli nekateri preroki v Antiohijo. 28 Eden izmed njih, po imenu Agab, je vstal in je po navdihnjenju naznanil, da bo velika lakota po vsem svetu, kar se je zgodilo ob Klavdijevem času. 29 Učenci so sklenili, da bo vsak poslal, kolikor premore, v podporo bratom, ki so v Judeji. 30 To so tudi storili in po Barnabu in Savlu poslali starešinam. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

«Tam smo ostali več dni. Tedaj je prišel iz Judeje prerok z imenom Agab. 11 Stopil je k nam, vzel Pavlov pas, si z njim zvezal noge in roke ter rekel: »To govori Sveti Duh: Takó bodo Judje v Jeruzalemu zvezali moža, ki nosi ta pas, in ga izročili poganom.« 12 Ko smo to slišali, smo z domačini vred Pavlu prigovarjali, naj ne hodi v Jeruzalem.» (Apd 21,10-12Apd 21,10-12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Ko smo bili tam več dni, je prišel iz Judeje neki prerok, po imenu Agab. 11 Poiskal nas je, vzel Pavlov pas, si zvezal roke in noge ter rekel: »Tako govori Sveti Duh: ‚Moža, čigar je ta pas, bodo Judje v Jeruzalemu takole zvezali in ga izročili poganom.‘« 12 Ko smo to slišali, smo ga mi in domačini prosili, naj ne hodi v Jeruzalem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

V prvem odlomku se Agab pojavi v skupini prerokov, ki so iz  Jeruzalema prišli v  Antiohijo, da bi obiskali svete apostole Pavla in Barnaba. Navdahnjen s Svetim Duhom je Agab napovedal lakoto in pomanjkanje, ki je v četrtem letu vladanja cesarja Klavdija od vseh rimskih provinc najbolj prizadela prav Palestino. Zgodovinar Jožef Flavij v svojem delu Židovske starine omenja, da je v času prokuratorja Kuspija Fada in Tiberija Aleksandra Helena, kraljica Adiabene štiri leta, od leta 44 do leta 48, pošiljala v Jeruzalem egiptovsko in cipersko žito.
V drugem odlomku je opisano srečanje sv. Pavla s prerokom Agabom v Cezareji. To je bilo leta 58, po tretjem Pavlovem potovanju. Prerok mu je napovedal, kaj ga čaka. Dogodki, ki so kmalu zatem sledili, so potrdili avtentičnost Agabovih prerokb. Nekateri zgodovinarji uvrščajo Agaba med 72 Jezusovih učencev. Rimski martirologij slavi njegov god na današnji dan. Razen teh dveh mest v Apostolskih delih o preroku Agabu ne vemo ničesar.
Kasnejša karmeličanska legenda pripisuje Agabu utemeljitev cerkve na čast Materi Božji. Zaradi tega ga nekateri upodabljajo v karmeličanski obleki s cerkvico roki, na njej pa piše:”Virgini Matri” – Devici Mariji.
Vir