sveti Agab – prerok

AgabV Apostolskih delih se na dveh mestih v zvezi s svetim Pavlom in njegovim prihodnjim poslanstvom omenja prerok Agab in njegovo prerokovanje. To sta ta dva mesta:

« Nato je Barnaba odpotoval v Tarz, da bi poiskal Savla. Ko ga je našel, ga je odpeljal s sabo v Antiohijo. Vse leto sta delovala skupaj v tamkajšnji Cerkvi in poučevala veliko množico. In v Antiohiji so učence najprej začeli imenovati kristjane. V tistih dneh so prišli preroki iz Jeruzalema v Antiohijo. Vstal je eden izmed njih, po imenu Agab, in po Duhu napovedal, da bo prišla velika lakota čez ves svet; to se je uresničilo pod Klavdijem. Sklenili so, naj vsak izmed učencev po svojih močeh pošlje pomoč bratom, ki prebivajo v Judeji. To so tudi storili ter po posredovanju Barnaba in Savla pošiljali pomoč starešinam» (Apd 11,25-38).

«Tam smo ostali več dni. Tedaj je prišel iz Judeje prerok z imenom Agab. 11 Stopil je k nam, vzel Pavlov pas, si z njim zvezal noge in roke ter rekel: »To govori Sveti Duh: Takó bodo Judje v Jeruzalemu zvezali moža, ki nosi ta pas, in ga izročili poganom.« 12 Ko smo to slišali, smo z domačini vred Pavlu prigovarjali, naj ne hodi v Jeruzalem.» (Apd 21,10-12).

V prvem odlomku se Agab pojavi v skupini prerokov, ki so iz  Jeruzalema prišli v  Antiohijo, da bi obiskali svete apostole Pavla in Barnaba. Navdahnjen s Svetim Duhom je Agab napovedal lakoto in pomanjkanje, ki je v četrtem letu vladanja cesarja Klavdija od vseh rimskih provinc najbolj prizadela prav Palestino. Zgodovinar Jožef Flavij v svojem delu Židovske starine omenja, da je v času prokuratorja Kuspija Fada in Tiberija Aleksandra Helena, kraljica Adiabene štiri leta, od leta 44 do leta 48, pošiljala v Jeruzalem egiptovsko in ciprsko žito.
V drugem odlomku je opisano srečanje sv. Pavla s prerokom Agabom v Cezareji. To je bilo leta 58, po tretjem Pavlovem potovanju. Prerok mu je napovedal, kaj ga čaka. Dogodki, ki so kmalu zatem sledili, so potrdili avtentičnost Agabovih prerokb. Nekateri zgodovinarji uvrščajo Agaba med 72 Jezusovih učencev. Rimski martirologij slavi njegov god na današnji dan. Razen teh dveh mest v Apostolskih delih o preroku Agabu ne vemo ničesar.
Kasnejša karmeličanska legenda pripisuje Agabu utemeljitev cerkve na čast Materi Božji. Zaradi tega ga nekateri upodabljajo v karmeličanski obleki s cerkvico roki, na njej pa piše:”Virgini Matri” – Devici Mariji.
Vir

– Spomin svetega Agaba, preroka, ki je, po pričevanju Apostolskih del, v Svetem Duhu napovedal, da bo prišla velika lakota na ves svet, in Pavlovo trpljenje od poganov.
– V Antiohiji, rojstni dan za nebesa svetega Agába, preroka, o katerem piše sveti Luka v Apostolskih delih.
Vir