sveti Aleksander Akimetes – puščavnik

Rodil se je v 4. stoletju v Mali Aziji; umrl pa leta 403 v kraju Gomon V Bitiniji.
Aleksander je študiral v Carigradu in se kot odrasel spreobrnil v krščanstvo. Enajst let je živel kot puščavnik v Siriji. Tam je spreobrnil 30 razbojnikov in nato z njimi ustanovil samostan na Eufratu. Kasneje je ustanovil samostane v Carigradu in na vzhodni obali Bosporja v Gomonu. Uvedel je celodnevne pete hvalnice Bogu. Zato so menihe imenovali “Akoinetoi” (tisti, ki ne spijo). Čudežno je spreobrnil Rabulasa, vladarja Edese.
Aleksander pomeni “branilec”, Branko.
Vir