sveti Amos – prerok

Amos

Amos je eden izmed dvanajstih starozaveznih ‘malih’ prerokov, čigar god pravoslavna cerkev praznuje 15. junija, katoliška pa 31. marca (?). Grob v Tekoi  (ki naj bi bil Amosov) so razkazovali romarjem vse tja do 12. stoletja. Ime Amos v hebrejščini pomeni “nosilec”. Prerok je to tudi bil: nosilec velikega Božjega sporočila.
Biografske podatke o preroku Amosu črpamo iz njegove knjige. V uvodu svojega preroštva piše:” Besede Amosa, ki je bil med živinorejci iz Tekóe, katere je videl glede Izraela v dneh Uzíja, Judovega kralja, in v dneh Jerobeáma, Joáševega sina, Izraelovega kralja, dve leti pred potresom” (Am 1,1) S tem je označeno mesto in čas njegovega rojstva. Rodil se je v 8. stoletju pred Kristusom v Tekoi v Judeji, vasi, ki leži okoli 8 kilometrov in pol jugovzhodno od Betlehema. Vas se nahaja v hribovitem in puščavskem kraju. V njej je bila vse od izraelskega kralja Roboama majhna vojaška postojanka, medtem, ko so preostanek prebivalstva sestavljali vaščani in pastirji. Tudi Amos je bil pastir. Sam o tem zapiše:” Amos je odgovoril Amasiju: »Nisem bil ne prerok ne sin preroka; bil sem pastir in sem gojil smokve.  GOSPOD me je vzel izza črede in GOSPOD mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹” (Am 7,14-15)
Spodbujen s Svetim Duhom je krenil iz svojega mesta Tekoe v južni Judeji v Severno kraljestvo, Izrael, kjer so bila svetišča v Betelu in Gilgalu. Amos je prerokoval v Izraelu pred Ozejem in malo pred Izaijem. To je bila doba blaginje in čvrste vladavine Izraela z Jeroboamom II. na prestolu in poraženimi sovražniki. Amos pa ob tem vidi posejano seme propada. Njegova preroštva so bila v odkrivanju krivic in dvoličnosti. Amos je vešče razkrival lagodne sanje naroda. Medtem, ko so ga poslušali kako obsoja grehe drugih narodov, niso pričakovali, da bodo slišali besede izbranosti in kazni:“Poslušajte to besedo, ki jo Gospod govori  zoper vas, sinovi Izraelovi,  zoper vse ljudstvo, ki sem ga privedel iz Egipta!  Samo vas sem poznal izmed vseh rodbin na zemlji, zato bom na vas kaznoval vse vaše krivde. Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji; zato bom terjal od vas odgovor za vse vaše krivice!” In vsako upanje v ’tisti dan’ jim je bilo omajano, ko jim je prerok napovedal dan teme in žalosti namesto svetlobe. Ni prostora za svetišče, če je bogastvo pridržano samo za izbrance, mnogi pa so zanikali pravico. To ni Božji način delovanja.
Vir

Spomin svetega Amosa, preroka, katerega je Bog kot živinorejca v Tekui in gojitelja divjih smokev poslal k izraelovim sinovom, da bi branil svojo pravico in svetost nasproti njihovim prestopkom.
Vir