sveti Andrej Bobola – redovnik

Andrej Bobola       Imena: Andrej, Andi, Andraš, Andraž, Andre, Andrea, Andreas, Andrejček, Andrejko, Andrea, Andres, Andrew, Andro, Andrija, Andrejc, Draš, Draško, Drejc, Drejče.
Rodil se je leta 1591 v Sandomiru na Poljskem. Obiskoval je jezuitske šole in z dvajsetimi leti vstopil v jezuitski red. Leta 1622 je pel novo mašo. Prvo duhovniško službo je opravljal kot pridigar in voditelj Marijinih družb. Odlikoval se je tudi po tem, da je med hudo kužno boleznijo stregel bolnikom in umirajočim. Od 1623 je več ko 20 let deloval kot ljudski misijonar.
Temeljita bogoslovna izobrazba in topla beseda sta za združitev pravoslavnih s katoliško Cerkvijo pridobili cela naselja. Leta 1596 je bila v Brest Litovsku sklenjena unija. Nekateri rusinski pravoslavni škofje so sklenili zvezo z Rimom, da bi laže izvrševali svoje poslanstvo in dobili večjo pomoč od katoliške poljske države. Ostali pravoslavni škofje kakor tudi večina plemstva in velik del ljudstva so bili zoper unijo. Tako so se začela huda trenja, ki so se izrodila v krvave nerede.
Kot križarska vojska za pravoslavje in osvobodilna vojska za Rusijo so nastopili kozaki. Pod hetmanom Hmielnickim so ropali in ubijali po Poljski in njihova žrtev je postal tudi Andrej Bobola. Njega so strahotno mučili. Umrl je 16. maja 1657. Na njegov grob so hodili molit ne samo katoličani, temveč tudi pravoslavni. Bilo je veliko uslišanj. Leta 1922 so boljševiki odpeljali Bobolovo truplo v Moskvo, naslednje leto pa so ga na posredovanje papeške komisije za pomoč ubogim smeli prepeljati v Rim, kjer ga je papež Pij XI. 17. aprila 1938 razglasil za svetnika. Junija so Bobolove nestrohnjene zemeljske ostanke prepeljali na Poljsko; 9. junija jih je v cerkvi sv. Jožefa slovesno sprejela Ljubljana.
Goduje 16. maja.
Vir

V Janówu [janúvu] (pri mestu Pinsku pri reki Pripjat, na Poljskem), sveti Andrej Bobola, duhovnik in mučenec iz Jezuitskega reda, ki se je neprestano trudil za zedinjenje kristjanov, dokler ni bil zajet od vojakov in je rad dal s svojo krvjo najvišje pričevanje vere.
Vir

Apostol Litve in zaščitnik Poljske
Andrej BobolaAndrej Bobola (1591–1657) se je rodil v palatinatu Sandomir v ugledni plemiški družini Bobola, ki je dala Cerkvi in državi odlične delavce. Svoje študije je dopolnil pri jezuitih v Sandomerju in Vilniusu. Z dvajsetimi leti je vstopil v jezuitski red. Prvo duhovniško službo je opravljal kot pridigar in voditelj Marijinih družb. Pozneje je bil izbran za predstojnika v Dobrajsku. Tu se je odlikoval, ko se je posebej posvetil bolnikom in umirajočim med strašno kužno boleznijo. Nekaj njegovih sobratov se je pri strežbi okužilo in umrlo. Andreju je bilo prizanešeno. Previdnost mu je namenila še težje naloge. Od leta 1636 dalje je 20 let hodil po vzhodni Poljski kot ljudski misijonar. Temeljita bogoslovna izobrazba in njegova topla človeška beseda sta za združitev pravoslavnih s katoliško Cerkvijo pridobili cela naselja. Vrh tega je mnogo lahkoživih kristjanov začelo zglednejše versko življenje. Zaradi takih dušnopastirskih uspehov je razumljiva nejevolja pravoslavnih, ki so Andreja imenovali »lovec na duše«. Niso mu dali miru. Organizirali so celo tolpe razbrzdanih dečkov, ki so hodili za njim. Ko je prišel v kako naselje, so ga obkolili ter ga obdelovali z žaljivkami in surovostmi.
V vzhodnem delu poljske države je bilo takrat veliko nezadovoljstvo. Nekaj desetletij poprej (1596) je bila namreč v Brest-Litovsku sklenjena unija pravoslavnih s katoliško Cerkvijo. Nekateri rusinski pravoslavni škofje so sklenili zvezo z Rimom, da bi lažje opravljali svoje poslanstvo in dobili večjo pomoč od katoliške poljske države. Ostali pravoslavni škofje (v mejah poljske države) kakor tudi večina plemstva in velik del ljudstva so nasprotovali uniji. Tako so se začela huda in dolgotrajna medsebojna trenja, ki so se izrodila v krvave nerede, ko so kot križarska vojska za pravoslavje in osvobodilna vojska za Rusijo nastopili kozaki. Od leta 1649 do 1657 je kozaški hetman Bogdan Hmielnicki s svojimi četami plenil in moril po poljskih krajih.
Mnogo redovnikov in duhovnikov je izgubilo življenje. Taka usoda je zadela tudi Bobolo, le da so z njim ravnali izredno krvoločno. V Janowu, kamor je pribežal iz Pinska, ga je takoj po maši presenetila četa kozakov. Prijeli so ga in mučili ter silili, naj prestopi v pravoslavje. Moral je pretrpeti strahotna mučenja. Vsega so razmesarili. Sneli so mu kožo, podobna kot apostolu sv. Jerneju. Bolj trdno ko je Andrej vztrajal pri sklepu, da ne bo prestopil v pravoslavje, huje so divjali nad njim, dokler ni izročil duše svojemu Stvarniku 16. maja 1657. Katoličani so pobrali njegove telesne ostanke in jih položili v cerkev jezuitskega kolegija v Pinsku, kjer je mučenec imel poprej stalno bivališče. Na njegov grob so hodili molit ne samo katoličani, marveč tudi pravoslavni. Bilo je veliko uslišanj. Leta 1755 je Sveti sedež izdal odlok, ki ugotavlja, da je bil Andrej Bobola mučenec. Svete ostanke so leta 1809 prenesli na sever v Polock. Papež Pij IX. je leta 1853 razglasil Andreja Bobolo za blaženega.
Poljaki so ga začeli častiti kot narodnega svetnika. Prepričani so bili, da jim je blaženi Bobola pomagal do neodvisnosti poljske države 1eta 1918. Boljševiki so 1eta 1922 prepeljali Bobolovo truplo iz Pinska v Moskvo, od koder je bilo pozneje prenešeno v Rim. Po kanonizaciji, ko je bil razglašen za svetnika, leta 1938, so ga z veliko častjo prepeljali na Poljsko. Med prevozom teh relikvij je krsto z največjimi slovesnostmi sprejela Ljubljana 9. junija 1938. Od kolodvora do cerkve sv. Jožefa se je premikal sprevod s posmrtnimi ostanki svetnika uro in pol. Ljudstvo je spoštljivo ogledovalo telo, ki je po več stoletjih ostalo nestrohnjeno. Ležalo je v srebrni krsti s steklenim pokrovom. S slovesnimi nagovori, petjem, godbo, zlasti pa z molitvami so ljudje dali duška svojemu navdušenju za velikega svetnika. En dan so njegovi posmrtni ostanki ležali v Ljubljani. Od takrat je ta svetnik Slovencem postal mnogo bližji.
Vir

V Janówu [janúvu] (pri mestu Pinsku pri reki Pripjat, na Poljskem), sveti Andrej Bobola, duhovnik in mučenec iz Jezuitskega reda, ki se je neprestano trudil za zedinjenje kristjanov, dokler ni bil zajet od vojakov in je rad dal s svojo krvjo najvišje pričevanje vere.
Vir

Iz mladosti plemiča Andreja Bobola ne vemo veliko, ker so dokumenti iz tistega časa zgoreli. Vemo le, da ga je največ vzgajala njegova pobožna stara mati in da so starši težko, a vdani v božjo voljo sprejeli njegovo odločitev, da se njihov edinec in dedič posveti Bogu. Tako je Andrej, potem ko je prejel osnovno izobrazbo v jezuitskih šolah v Sandomirju in Vilni, dvajsetleten 31. julija 1611 vstopil v njihov red. Po desetih letih noviciata in nadaljnjega študija je bil posvečen v mašnika in je deloval najprej kot pridigar in voditelj Marijinih družb ter predstojnik v Dobrujsku. V času, ko je v Evropi razsajala kuga (zlasti v letih od 1628 do 1633), se je še posebej zavzeto posvečal bolnikom in umirajočim. Želel si je, da bi lahko tudi sam, podobno kot nekateri njegovi sobratje, umrl sredi izpolnjevanja svojih dolžnosti, a mu je kuga prizanesla. Po letu 1636 je začel delovati predvsem kot ljudski misijonar in to delo opravljal več kot dvajset let. S svojo izobrazbo, govorniškimi sposobnostmi in priljudnostjo je za združitev pravoslavnih s katoliško Cerkvijo pridobil cela naselja. Blagoslov pri svojem delu je črpal predvsem iz molitve, posta in zatajevanja ter pokorščine. S tem pa je za zglednejše krščansko življenje pridobil tudi mnoge malopridne kristjane. Razumljivo, da je bil njegov uspeh pri misijonskem delu velik trn v peti pravoslavnim, ki mu niso dali miru. Organizirali so cela krdela dečkov, ki so hodili za njim in ga, kamorkoli je prišel, hitro obkolili ter žalili in zmerjali, da bi s tem ljudi odvračali od njega. Medsebojna trenja med katoličani, unijati (pravoslavnimi, ki so zaradi lažjega opravljanja svojega poslanstva sklenili zvezo z Rimom) in drugimi pravoslavnimi škofi so privedla celo do hudih krvavih neredov. V spor so se namreč vmešali pravoslavni kozaki, ki so s svojimi četami plenili in morili po poljskih krajih ter pobili veliko duhovnikov in redovnikov. Njihova žrtev je kmalu postal tudi Andrej Bobola. Zajeli so ga v Janowu, kamor je pribežal iz Pinska, in ga tam strahotno mučili. Silili so ga, naj prestopi v pravoslavje, Andrej pa je svoje mučitelje hrabro pozval, naj se odpovedo zmoti. Besni so se znašali nad njim z mečem, ga bičali in razmesarili, na koncu pa mu sneli kožo kot apostolu Jerneju. Katoličani so njegovo truplo položili v cerkev v Pinsku, kjer je nazadnje deloval. Začela so se številna uslišanja, Poljaki pa so ga začeli častiti kot svojega narodnega zavetnika, še zlasti po prvi svetovni vojni, ko so v bitki, ki jo imenujejo »čudež na Visli«, premagali boljševike.
Ime: Ime izhaja iz latinskega imena Andreas, ki pa ima osnovo v grškem pridevniku andreios, v pomenu »možat, pogumen«.
Rodil se je 30. novembra leta 1591(2) v palatinatu Sandomir na Poljskem, umrl pa 16. maja 1657 v Janowu na Poljskem.
Družina: Bil je edini moški potomec ugledne plemiške rodbine Bobolov.
Zavetnik: priprošnjik za zedinjenje med pravoslavnimi in katoličani.
Upodobitve: Vse upodobitve ga predstavljajo kot moža v zrelih letih z brado, v talarju, ponekod s križem na prsih in popotno palico v roki ali pa je poleg njega meč in palma mučeništva.
Beatifikacija: 30. oktobra 1853 ga je papež Pij IX. razglasil za blaženega, 17. aprila 1938 pa Pij XI. za svetnika.
Atributi: talar, ponekod s križem na prsih in popotno palico, meč in palma mučeništva.
Vir