sveti Antonin, Nicefor, German in Manata – mučenci

sveti NiceforV Cezaréji v Palestini, trpljenje svetih mučencev: Antonína, Nicéforja, Zebína, Germána in Mánate, device. Ta je bila pod cesarjem Galérijem Maksimínom pretepena z biči in sežgana z ognjem. Oni pa so bili obglavljeni, ker so neustrašeno in z jasnim glasom obtožili brezboštva Firmilijána, predsednika, ki je daroval bogovom.
Vir