sveti Aron – Mojzesov brat

Aron

V Svetem pismu je Aron oče duhovniškega rodu in prvi veliki duhovnik v Božjem ljudstvu. Kljub osrednji vlogi svojega brata, velikega voditelja in zakonodajalca, je Aron od začetka ob Mojzesu. Svoje poslanstvo je prejel od Boga, ki ga je poslal njemu naproti (2 Mz 4,272 Mz 4,27
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

27 Gospod pa je rekel Aronu: »Pojdi Mojzesu naproti v puščavo!« Šel je in ga srečal pri božji gori ter ga poljubil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). V Sveto pismo tako vstopa z radostjo v srcu (2 Mz 4,142 Mz 4,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Tedaj se je Gospod razsrdil na Mojzesa in rekel: »Ali nimaš brata Arona, levita? Vem, da dobro govori. In glej, gre ti tudi že naproti in ko te zagleda, se bo razveselil v svojem srcu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Za razliko od brata je zgovoren človek in bo nastopil kot prerok, ki razglaša njegove besede pred lastnim ljudstvom in pred tujimi vladarji. V svojem prvem govoru pred skupnostjo je imel dobre rezultate: verjeli so mu in se poklonili Bogu – beremo (2 Mz 4,312 Mz 4,31
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

31 In ljudstvo je verjelo. Ko so slišali, da je Gospod obiskal Izraelove sinove in videl njihovo stisko, so se priklonili in vrgli na tla. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)
Čeprav je v Mojzesovi poklicanosti v središču njegova palica, pa je dejansko Aronova imela odločujočo vlogo v čudežnih znamenjih (kača 2 Mz 7,122 Mz 7,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 Vrgli so vsak svojo palico in spremenile so se v kače; toda Aronova palica je požrla njihove palice. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; kri 2 Mz 7,202 Mz 7,20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

20 Mojzes in Aron sta storila tako, kakor je Gospod zapovedal. Vzdignil je palico in udaril vodo v Nilu pred faraonom in njegovimi služabniki in vsa voda v Nilu se je spremenila v kri. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in bila shranjena v skrinji zaveze. Aron je bil ob svojem bratu, ko poslušajo znana navodila glede Pashe (2 Mz 12), podpiral ga je z molitvijo ob boju z Amalekom (2 Mz 17,122 Mz 17,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 A Mojzesove roke so se utrudile; zato sta vzela kamen in mu ga podložila in sédel je nanj. Aron in Hur pa sta mu podpirala roke, eden na eni, drugi na drugi strani. Tako so ostale njegove roke trdne do sončnega zahoda. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Celo na Sinaju, kjer je omejen dostop, je šel z Mojzesom (2 Mz 19,242 Mz 19,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 Gospod mu je rekel: »Pojdi, stopi dol, potem pa pridi gor ti in Aron s teboj! Duhovniki pa in ljudstvo naj se ne predrznejo priti h Gospodu, da jih ne porazi.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). V obširnih Božjih zapovedih pri sklepanju Zaveze mu je dodeljena duhovniška služba (2 Mz 28,1-52 Mz 28,1-5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Duhovniška oblačila 28 1 »Ti pa vzemi k sebi brata Arona in njegove sinove z njim izmed Izraelovih sinov, da mi bodo služili kot duhovniki: Aron in Aronovi sinovi Nadab, Abiu, Eleazar in Itamar! 2 In naredi bratu Aronu sveta oblačila za čast in za kras! 3 Govori ti z vsemi, ki so umetelnega duha, ki sem jih napolnil z umetelnim duhom, da napravijo Aronu oblačila, da bo posvečen, da mi bo služil kot duhovnik! 4 To so oblačila, ki naj jih napravijo: naprsnik, naramnik, vrhnje oblačilo, spodnje oblačilo iz tkanine, pokrivalo in pas. Naj torej napravijo sveta oblačila tvojemu bratu Aronu in njegovim sinovom, da mi bodo služili kot duhovniki. 5 Naj rabijo zlato, višnjev in rdeč škrlat, karmesin in tančico. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Vso človeško nestalnost je pokazal prej preden je postal duhovnik. Pripravljen je bil sprejeti predlog ljudstva, narediti zlato tele in mu zgraditi oltar (2 Mz 32). To je bilo dejanje, ki je bilo za prvega mučenca Štefana v Apostolskih delih primer splošnega odpada od vere. Skrunitev Aron delno ublaži s sklicevanjem na svečanost v čast pravemu Bogu (2 Mz 32,52 Mz 32,5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Ko je Aron to videl, je sezidal oltar pred njim; potem je Aron razglasil: »Jutri bo praznik za Gospoda!« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Vseeno pa je moral osebno odgovarjati za celotno zadevo (2 Mz 32,212 Mz 32,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Nato je rekel Mojzes Aronu: »Kaj ti je storilo to ljudstvo, da si nadnje spravil veliki greh?« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Eno celo svetopisemsko poglavje nazorno opisuje, kako je bil Aron posvečen (3 Mz 8). Po tem prvič opravlja svojo duhovniško službo in prinaša daritve (3 Mz 9). Tedaj je blagoslovil celotno skupnost (3 Mz 9,223 Mz 9,22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

22 Potem je Aron razprostrl svoje roke nad ljudstvo in ga blagoslovil; nato je stopil dol, ko je opravil daritev za greh in žgalno in mirovno daritev. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), najverjetneje z znanim velikoduhovniškim blagoslovom: “GOSPOD naj te blagoslovi in te varuje. GOSPOD naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. GOSPOD naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.” (4 Mz 6,24-264 Mz 6,24-26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 Blagoslovi te Gospod in te varuj! 25 Razjasni naj Gospod svoj obraz nad teboj in ti bodi milostljiv. 26 Obrne naj Gospod svoje obličje k tebi in ti dá mir. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Vir moči in usmeritev za svojo službo zagotovo dobiva skupaj z Mojzesom v shodnem šotoru, v katerem se dogaja neposredna komunikacija z Bogom. (3 Mz 9,233 Mz 9,23
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

23 Potem sta odšla Mojzes in Aron v shodni šotor; ko sta izstopila, sta blagoslovila ljudstvo: in veličastvo Gospodovo se je prikazalo vsemu ljudstvu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Aronu bo zaupano vzdrževanje večne luči v tem svetem prostoru (3 Mz 24,2-43 Mz 24,2-4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 »Zapovej Izraelovim sinovom, da ti prineso čistega olja iz stolčenih oliv za svečnik, da se bo stalno natikala svetilka! 3 Pred zagrinjalom postave v shodnem šotoru naj jo Aron pripravlja, da bo od večera do jutra stalno gorela pred Gospodom: to vam bodi večna postava od roda do roda! 4 Na svečniku iz čistega zlata naj pripravlja svetilke, da bodo stalno gorele pred Gospodom. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Posebno dragocena sta dva mesta v Svetem pismu, kjer Bog neposredno nagovarja Arona (3 Mz 10,8; 43 Mz 10,8; 4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
Mz 18,8). To je posebno pomembno pri spornem vprašanju; Ali je Bog govoril samo Mojzesu (4 Mz 12,24 Mz 12,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Rekla sta: »Ali je Gospod samo z Mojzesom govoril? Ali ni govoril tudi z nama?« Gospod je to slišal. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Aronu je Bog zaupal, da s svojimi sinovi pravilno razločuje kaj je sveto in čisto (3 Mz 10,103 Mz 10,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 da boste mogli razločevati med svetim in posvetnim, med čistim in nečistim, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Arona je zadolžil za žrtvene daritve: “Glej, dajem ti opravilo dajatev, ki mi pripadajo..” (4 Mz 18,84 Mz 18,8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

8 Gospod je govoril Aronu: »Glej, jaz ti izročam, kar mora ostati od darov, z dviganjem meni darovanih; od vseh svetih darov Izraelovih sinov jih izročam kot delež tebi in tvojim sinovom po večni postavi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Na dan sprave ima Aron ključno vlogo. Izvršuje obred, prinaša daritev za lastni greh (3 Mz 16,6.113 Mz 16,6.11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Obred 6 Aron naj pripelje junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj izvrši spravo zase in za svojo hišo. 11 Aron torej naj pripelje junca, ki je določen zanj v daritev za greh, in naj izvrši spravo zase in za svojo hišo. Zakolje naj junca, ki je določen zanj v daritev za greh, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in izpove krivdo cele skupnosti.
Na Aronovo besedo je Mojzes postal zagovornik, ki se je uspešno zavzemal za zdravje njune sestre Mirjam (4 Mz 12,10-154 Mz 12,10-15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Oblak se je umaknil iznad šotora. In glej, Marija je bila od gob bela kakor sneg. Aron se je obrnil proti Mariji, in glej, bila je gobava. 11 Tedaj je Aron rekel Mojzesu: »Prosim, moj gospod, ne nakladaj nama greha, ki sva ga tako nespametno storila! 12 Naj ne bo ta kot mrtvorojen otrok, čigar meso je že na pol gnilo, ko pride na svet.« 13 Tedaj je Mojzes zavpil h Gospodu: »O Bog, ozdravi jo vendar!« 14 In Gospod je rekel Mojzesu: »Ako bi ji njen oče pljunil v obraz, ali se ne bi morala sedem dni sramovati? Naj bo torej sedem dni izločena zunaj tabora; potem naj se zopet sprejme.« 15 In Marija je bila izločena zunaj tabora sedem dni. Ljudstvo pa ni šlo dalje, dokler ni bila Marija zopet sprejeta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Na koncu pa je Aron tudi v svoji smrti postopal kot poslušni izvrševalec Božjega naročila, naj se pridruži prednikom (4 Mz 20,244 Mz 20,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 »Aron naj se pridruži svojemu ljudstvu; kajti ne sme priti v deželo, ki jo bom dal Izraelovim sinovom, ker sta se upirala mojemu povelju pri Vodi Meribi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).  Pokopan je bil na gori Hor. Po pravici pismo Hebrejcem v njem vidi vzor duhovnika, ki je od Boga poklican in od njega prejema duhovniško čast (Heb 5,4Heb 5,4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

4 In nobeden si ne prisvaja te časti, ampak ga kliče Bog kakor Arona. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)
Vir

Spomin svetega Arona, iz levijevega rodu, katerega je brat Mojzes mazilil s svetim oljem za duhovnika Stare Zaveze in počiva na gori Hor.
Vir