sveti Bonifacij IV. – papež

Bonifacij IV        Imena: Bonifacij, Bonifac; Bonifacija        
        
Bonifacij IV. je živel in deloval pod vplivom Gregorja I. Velikega. Bil je sin zdravnika, ki mu je odprl pot k izobrazbi.

Bonifacij je vzljubil duhovniški poklic in se zanj žrtvoval z nedeljeno ljubeznijo. Stopil je v benediktinski red in se naselil v Rimu. Papež Gregor I. je poznal njegovo dobroto, zato mu je zaupal zelo odgovorno službo upravnika papeških financ. Bonifacij je dobil vpogled v vso človeško bedo, ki se je kazala ob vojnah, boleznih, poplavah, suši in drugih nesrečah. Papeško službo je opravljal sedem let. Leta 609 je blagoslovil novo Marijino svetišče v Panteonu.

Nad grobom v baziliki sv. Petra se je ohranil napis, ki je povzemal papeževe velike zasluge. Bonifacij VIII. mu je v isti baziliki dal postaviti oltar.

Goduje 8. maja, ponekod 25.maja.
Vir