sveti Cirjak in tovariši – diakon in mučenci

27 svetnikov je znanih po imenu Ciriac, skoraj vsi so mučenci in skoraj vsi so del majhnih skupin, ki so skupaj pretrpeli mučeništvo.
Tudi sveti Cirjak, diakon in mučenec v Rimu, je del skupine šestih mučencev, ki so nujno treba omeniti, da nam pomagajo razlikovati dva druga Cirjak, tudi mučenca v Rimu. Njegovi tovariši so Largo, Memmi, Crescencij, Julijan in Smaragdus. Svoje življenje so Bogu darovali okoli leta 306. Vseh spominjamo na isti dan, 8. avgusta.
Vir

V Rimu na Ostienski cesti (ob sedmem miljniku), sveti mučenci: Ciríak, Larg, Krescenciján, Mémija, Julijána in Smarágd.
Vir

V Rimu, trpljenje svetega Ciríjaka, diakona, ki so ga po dolgotrajnih mukah v ječi polili z vrelo smolo, razpeli na natezalnico in še bičali z jermeni in palicami. Slednjič so ga skupno z Largom Smaragdom in dvajsetimi drugimi na Maksimijanovo povelje obglavili. Vendar se god le teh obhaja 8. avgusta, ker je ta dan papež Marcel njihove relikvije sprejel in jih s častjo pokopal.
Vir