sveti Danijel – prerok

DanijelDanijel spada med velike preroke stare zaveze. Pomen besede Danijel je »moj sodnik je Bog«. Bil je Jud in sicer plemenitega, morda celo kraljevskega rodu. Ob prvi preselitvi Judov v Babilon, ok. leta 605 pr.Kr., je postal suženj na dvoru kralja Nabuhodonozorja. Zaradi svoje neverjetne modrosti si je pridobil ugled in se tako povzpel do odgovornih služb. Za vse to so mu bili zavistni njegovi podrejeni in ga ovadili, da se noče klanjati podobi kralja Darija. Vrgli so ga v levnjak, vendar ga je Bog čudežno rešil. Nadalje Danijel pripoveduje o treh mladeničih, ki so jih služabniki kralja vrgli v ognjeno peč. Mladeniči so se čudežno rešili in zato peli hvalo Bogu.
Ker je Danijel kralju razložil skrivnostne sanje, ga je hotel nagraditi z visoko službo v kraljestvu. Vendar se je Danijel kakršnemu koli odlikovanju odpovedal.
Bog je torej Danijelu dal izreden dar preroških videnj, kar najdemo zapisano v stari zavezi (v knjigi pod njegovim imenom). Kaže nam propad vsega tistega, kar je proti božjemu kraljestvu.
Vir

Sveti Danijel je bil prerok, kar v svetopisemskem pomenu človek, ki je od Boga poklican in poslan, da ljudem tolmači znamenja časov.
Danijel je bil judovski prerok, ki so starozavezno ljudstvo opominjali k zvestobi zaveze, sklenjene med njimi in Bogom na gori Sinaj. Med preroki zavzema Danijel posebno mesto. Iz svetega pisma je mogoče razbrati dve dramatični zgodbi, v katerih nastopa kot glavni junak: prva pripoveduje o njegovi čudežni rešitvi iz levnjaka, druga pa o tem, kako je s svojo modrostjo rešil pogube čisto Suzano. Danijel, čigar ime pomeni »moj sodnik je Bog«, je četrti med velikimi preroki Stare zaveze. Bil je plemenitega, kraljevega rodu. Pri prvi preselitvi Judov v Babilon je prišel v sužnost okrog leta 605 pred Kristusom. Kralj Nabuhodonozor ga je s tremi drugimi judovskimi mladeniči sprejel na svoj dvor, kjer je bil vzgojen za službo na dvoru. S svojo modrostjo, podarjeno od Boga, si je pridobil ugled in se povzpel do odgovornih služb, kar je vzbudilo zavist nekaterih njegovih podrejenih. Ovadili so ga, da zaničuje kralja Darija, ker se noče klanjati njegovi podobi. Zato je bil vržen v levnjak, iz katerega ga je Bog čudežno rešil. Dalje nam Danijel pripoveduje tudi o čudežni rešitvi treh mladeničev, ki so jih služabniki kralja Nabuhodonozarja vrgli v ognjeno peč in o njegovem hvalospevu Bogu za rešitev. Danijel je kralju Nabuhodonozorju razložil skrivnostne sanje, ki jih njegovi svetovalci in zvezdarji niso razumeli. Kralj je pohvalil njegovo razsodnost in izredno modrost ter ga hotel nagraditi z visoko službo v kraljestvu, toda Danijel se je slehernemu odlikovanju odpovedal.
Preroka Danijela upodabljajo največkrat sedečega v levnjaku med levi, ki mu nočejo storiti nič žalega.
Vir