sveti Edesij – mučenec

V Aleksandriji (v Egiptu), sveti Edésij, mučenec, ki je kot brat svetega Apfijána, pod cesarjem Maksimínom, javno karal sodnika, ker je levom izročil Bogu posvečene device. Zato je bil zgrabljen od vojakov, mučen zaradi Gospoda Kristusa tako, da so ga potopili v morje.
Vir