sveti Elija – prerok

Elija
Imena: Elija, Ilij
Med redkimi svetimi možmi stare zaveze, ki jih časti naša Cerkev, je prerok Elija. Njegovo ime pomeni »Moj Bog je Gospodar«, priimek Tesban pa pove, da je bil doma iz Tesb v Galaadu. Deloval je v času kralja Ahaba in njegovih sinov v 9. stoletju pred Kristusom. V tistem času se je ljudstvo izneverjalo svojemu Bogu in častilo zlato tele ter Baala. Kralj Ahab je temu Bogu na prigovarjanje žene Izabele postavil v Samariji svetišče, ki ga je oskrbovalo 850 duhovnikov. V Svetem pismu SZ so opisani še drugi dogodki iz njegovega življenja, kako je na primer obudil mrtvega dečka, kako je premagal Baalove duhovnike.
Njegov učenec je bil Elizej. Nekoč sta prišla k Jordanu, kjer je Elija vzel svoj plašč, ga zvil in udaril z njim po vodi, da se je razdelila na dvoje in sta šla po suhem na drugi breg. Elizej je prosil Elija, naj mu zapusti delež svojega duha. Ko sta šla dalje in se pogovarjala, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji in Elija je šel v viharju proti nebu. Ker je na tako nenavaden način odšel s tega sveta, so Judje verovali v njegovo vrnitev. Njegova vrnitev je pomenila znamenje mesijanske dobe. Zato je prišel tudi Janez Krstnik v Elijevem duhu in moči. In celo Kristusa so imeli Judje za Elija.
Njegov nenavadni odhod z zemlje razodeva Gospodovo moč. Elija se bo spet prikazal pred velikim in strašnim dnem Gospodove sodbe, kakor napoveduje prerok Malahija. Iz njegovih besed raste pričakovanje Elije v Jezusovem času. Ko je Jezus vprašal učence, kaj pravijo, kdo da je Sin človekov, so odgovorili: Nekateri pravijo, da je to Janez Krstnik, drugi da Elija … Tudi Janeza Krstnika so imeli za Elija, a je to odločno odklonil (Jn 1,21), čeprav angelovo oznanjenje njegovega rojstva in Jezusove izjave (Mt 11,14; 17,10-13) potrjujejo, da je Janez Krstnik napovedani »prihodnji« Elija, prerok, ki mora priti. Nova zaveza večkrat omenja preroka Elija.
Preroka Elija upodabljajo s krokarjem, ki mu nosi hrano; z daritvenim mečem; z angelom, ki mu prinaša štručico kruha in vrč vode, prerok sam pa počiva pod grmom. Večkrat ga vidimo upodobljenega, ko se na gorečem vozu pelje v nebesa. Elija je zavetnik karmeličanov, letalcev in vseh, ki imajo opravka z letalsko službo. Bolj ko pri nas je Elijevo češčenje razširjeno v sosednji Hrvaški, zlasti v hrvaškem Primorju in v Dalmaciji. Na Slovenskem ima Elija dve cerkvi: v Prečni pri Novem mestu in v Planini pri Črnomlju. Poznajo ga tudi slovenske legende. Goduje 20. julija.
Vir

Istega dne, spomin svetega Elija Tesbíta, ki je kot Gospodov prerok v dneh Ahaba in Akazija, Izraelovih kraljev, branil pravice edinega Boga proti nevernemu ljudstvu s takšno močjo duha, da ni bil podoben samo Janezu Krstniku, ampak samemu Kristus. Čeprav ni zapustil napisanih prerokb, pa se njegov spomin zvesto ohranja predvsem na gori Karmelu.
Vir