sveti Evstratij iz Olimpa – opat

Na gori Olimp (v Bitíniji, v današnji Turčiji), sveti Evstrátij, s priimkom Čudodelnik, opat samostana Abgari.
Vir