sveti Evzebij, Poncijan, Vincencij in Peregrin – mučenci

V Rimu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Evzebija, Poncijana, Vincencija in Peregrina pod cesarjem Komodom. Najprej so jih dvignili na natezalnico, nato bičali s palicami in jih žgali s plamenicami. Ker so ostali stanovitni v Kristusovi veri, so jih s svinčenimi biči mučili do smrti. († 25. avgust 192)
Vir