sveti Felan – opat

Na Škotskem, sveti Felán, opat samostana svetega Andreja, ki je živel v samoti, preslaven zaradi ostre discipline.
Umrl je leta 710.
Vir