sveti Felicis iz Salone – mučenec

V Saloni (v Dalmaciji, v današnji Hrvaški), sveti Felícis, mučenec, v času preganjanja cesarja Dioklecijana.
Vir