sveti Fulgencij iz Rusp – škof

sveti Fulgencij iz Rusp - škofAtributi: puščavniška ali škofovska oblačila
Imena: Zoran
Živel je v letih od 467 do 532 v severni Afriki, ko sta se za premoč bojevali dve krščanski izpovedi, arijanska in katoliška.
Bil je sin senatorske družine iz Kartagine, ki pa se je pred Vandali umaknila na deželo. Očeta je kmalu po rojstvu izgubil, mati Mariana je prvorojencu preskrbela odlično vzgojo in izobrazbo. Dobro je poznal grške cerkvene očete, še bolj pa se je poglobil v sv. Avguština in si prisvojil njegov način mišljenja. Govoril je kratko, udarno, nazorno.
Najprej se je posvetil svetnim službam. Ko pa je bral Avguštinovo razlago 36. psalma, se je z vso voljo odločil za askezo. Poiskal je zvezo s pobožnimi menihi in posnemal njihov način življenja, kolikor je mogel. Kmalu pa je videl, da je takšno polovičarstvo nevzdržno. Odrekel se je svojemu premoženju, opustil javno službo in prosil za sprejem v samostan. Pozneje je sodil, da ga Bog kliče v popolno samoto, zato je odplul v Egipt, da se tam posveti najstrožjemu samotarstvu. Vendar na cilj ni prišel. Ko je zvedel, da so egiptovski menihi zašli v zmoto monofizitov, se je vrnil v domovino, kjer je vstopil v redovniško družino na samotnem otoku. Postal je predstojnik in bil posvečen v duhovnika. Kasneje je postal škof.
Bil je večkrat pregnan. Leta 523 se je pod kraljem Hilderihom vrnil v Kartagino, kjer so njega in druge pregnane škofe kristjani častno sprejeli. Kot škofu v Ruspah mu je bila posebej pri srcu vzgoja duhovnikov. Z veliko vnemo si je prizadeval za skrbno in prepričljivo razlago verskih resnic in sam veliko krivovercev (arijancev in semipelagijancev) privedel nazaj v Cerkev.
Goduje 1. januarja.
Vir

“Udeležba pri Gospodovem telesu in krvi nas posvečuje” – Iz razprave sv. Fulgencija, škofa iz Ruspe, Zoper Fabiana (28, 16-19)

V Ruspi (v Bizaceni, v današnji Tuniziji), sveti Fulgéncij, škof, ki je najprej vršil službo prokuratorja v Bizaceni, nato postal menih, potem bil izvoljen za škofa in je v času vandalskega preganjanja mnogo pretrpel. Kralj Trasamund ga je dvakrat pregnal v Sardínijo. Ko je bil slednjič vrnjen svojemu ljudstvu, je ostala leta življenja zvesto hranil z besedo resnice in milosti.
Vir