sveti Gamaliel – farizej in judovski prvak

sveti Gamaliel - farizej in judovski prvakGamaliela, slovitega učitelja apostola Pavla, so že zgodaj častili kot svetnika. Bil član velikega judovskega zbora, farizej in pismouk. Zaradi izredne učenosti in osebne poštenosti so ga zelo spoštovali. Politično je bil nepristranski, ni bil hujskač, marveč je skušal zmerno pomirjevalno vplivati, kar dokazuje tudi njegov nastop v obrambo apostolov Petra in Janeza.

Po izročilu je Gamaliel sprejel Kristusov nauk. Umrl je okoli leta 50 po Kr. Rimski martirologij opisuje najdenje njegovih kosti skupaj s kostmi sv. Štefana, Nikodema in Abidasa. Po nekem starem izročilu je dal pokopati svetega Nikodema poleg sv. Štefana na svojem posestvu blizu Jeruzalema, kjer je želel biti tudi sam pokopan. Med literarnimi upodobitvami velja omeniti roman, delo poljskega pisatelja Jana Dobraczynskega, z naslovom Listy Nikodema (Nikodemova pisma). Slovenski prevod je izhajal kot podlistek v Družini v letih od 1969 do 1971.
Godujeta 31.avgusta
Vir