sveti Gummarij iz Liera – vojak in puščavnik

sveti Gummarij iz Liera - vojak in puščavnik– Pri Lieru [lijéru] na Brabantskem (v današnji Belgiji), sveti Gummárij, Bogu vdan vojak, ki je prav tam zgradil s svojim premoženjem molilnico, kjer je pokopan.
– V Villersu [vijéru] (na Brabantskem), smrt blaženega Gumarja, meniha, ki se je ves predajal premišljevanju o božjih rečeh in je končno kot predstojnik nun samostana Kamera Blažene Device Marije, katere je pobožno vodil, srečno umrl.
Vir