sveti Gummarij iz Liera – vojak in puščavnik

sveti Gummarij iz Liera - vojak in puščavnikPri Lieru [lijéru] na Brabantskem (v današnji Belgiji), sveti Gummárij, Bogu vdan vojak, ki je prav tam zgradil s svojim premoženjem molilnico, kjer je pokopan.
Vir