sveti Jožef Benedikt Cottolengo – duhovnik in redovnik

Jožef Cottolengo        Zavetnik vseh, ki si prizadevajo uresničiti ideal ljubezni do bližnjega.
        Imena: Jožef, Jože, Jos, Josip, Joža, Jožko, Joži, Juš, Pino; Josipa, Jozefa, Jozefina, Joža, Jožefa, Jožica, Jožka, Pepca, Pina
        Cottolengovi zavodi v Torinu so nenehen čudež božje previdnosti. Ustanovil jih je Jožef Benedikt Cottolengo, ki se je rodil leta 1786 v mestecu Bra blizu Torina v družini z dvanajstimi otroki. Bil je prvorojenec. Tudi dva mlajša brata sta izbrala duhovniški poklic. Usmiljenja in dobrotljivosti do bolnikov ga je naučila že mati. S prisrčno dobroto je pomagal, kjer koli je videl kakšno stisko. Rekel si je: »Če Bog vidi vsako človeško bednost, ne sme biti njegov služabnik zanjo slep.«
        Leta 1818 je postal kanonik pri cerkvi sv. Rešnjega telesa v Torinu. Takoj je poiskal zanemarjene reveže v župniji ter jim pomagal. Leta 1827 pa je začutil v sebi ob primeru jetične matere neke francoske družine, ki je nikjer niso hoteli sprejeti: Marija hoče, da ljudem, ki nimajo nikogar in si ne morejo pomagati, pripravim dom in stalno zavetje. Najprej je vzel v najem dve sobi blizu cerkve, leta 1832 pa kočico v kraju Valdocco pred mestom in jo imenoval »hišica božje previdnosti«. Cottolengo je potem zidal in spopolnjeval svoj zavod, kakor je bilo pač treba dati streho in postrežbo nebogljenim ljudem. Veliko pozornost je namenjal tudi njihovi vzgoji. Oskrbovancem je razlagal smisel trpljenja in jih učil, naj se vdajo v božjo voljo. Sredstva so vedno prišla, včasih že v skrajni sili, vendar še pravočasno.
        Cottolengo je umrl 30. aprila 1842. Na ta dan goduje. Tega »genija dobrote« je razglasil za svetnika papež Pij XI. leta 1934.
Vir

Jožef CottolengoLjubezen do ubožcev in nebogljenih je bila Jožefu Cottolengu privzgojena že v najnežnejši mladosti, saj je že kot petleten deček želel domačo hišo spremeniti v zavetišče zanje. To željo je kasneje uresničil kot mlad duhovnik. Po posvečenju je nekaj časa opravljal duhovniško službo v domačem Turinu, kasneje prevzel nekoliko bolj oddaljeno župnijo, ob tem pa še naprej študiral. Še razmeroma mladega so ga nastavili za kanonika pri cerkvi sv. Rešnjega telesa v Turinu, kjer je lahko začel bolj zavzeto delati z reveži in pomoči potrebnimi. Kmalu je ob cerkvi vzel v najem dve sobici in tam sprejemal ter stregel zapuščenim in bolnim. Pridružili so se mu še neka mlada vdova in nekaj deklet, kar je bil začetek družbe »vincetink« ali »kotolenginj«. Kasneje si je v kraju Valdocco izbral novo zavetišče, zrasla je Hišica božje previdnosti, zavod, ki danes obsega celo ulico hiš za najbolj nebogljene: bolne, hrome, gluhe, neme, slepe, pohabljene, duševno prizadete, sirote, zanemarjeno mladino … Zanje poleg sester skrbi še cela četa prostovoljcev.

Ime: Jožef je svetopisemsko ime, izhaja pa iz hebrejskega imena s pomenom »naj (Bog) doda (potomstvo)«. Drugo njegovo ime Benedikt pa izhaja iz latinske besede benedictus »blagoslovljen« oz. iz deležnika glagola bene dicere »lepo, spodobno govoriti, hvaliti; blagoslavljati«.
Rodil se je 3. maja 1786 v piemontskem mestecu Bra južno od Turina, umrl pa 30. aprila 1842 Chieriju pri Turinu.
Družina: Kot prvorojenec izmed dvanajstih otrok je bil rojen v pobožni družini, ki je pripadala srednjemu razredu. Poleg njega sta še dva brata postala duhovnika: Alojzij in Albert, ki je postal dominikanec.
Skupnost: Njegova največja ustanova je Dom previdnosti, ustanova v Turinu, ki danes skrbi za okoli deset tisoč najrazličnejših revežev. Jožef CottolengoUstanovil je posebno družbo sester sv. Vincencija (vincetink), ki danes šteje nad 5000 članic, obstaja pa tudi moška veja. Poleg tega je ustanovil še hčere usmiljenja, hčere Dobrega pastirja, eremite rožnega venca in duhovniško zvezo Svete Trojice.
Geslo: »Kristusova ljubezen nas priganja.«
Zavetnik: Vseh, ki si prizadevajo uresničiti ideal ljubezni do bližnjega.
Kreposti: Že kot otroka ga je mati vadila v usmiljenju do revežev in bolnikov, zato ni čudno, da je to postala njegova glavna življenjska naloga. Druga, zanj zelo značilna lastnost, je neskončno zaupanje v božjo previdnost. Bil je izredno dobrohoten, globoko pobožen, z otroško vdanim zaupanjem v Marijino priprošnjo in pomoč.
Upodobitve: Poznamo več njegovih upodobitev: na enih je upodobljen kot kanonik, na večini pa kot preprost duhovnik, običajno z biretom na glavi in sklenjenima rokama na prsih; najbolj značilne zanj pa so upodobitve sredi bolnikov in revežev, ki jih tolaži in jim pomaga.
Goduje: 30. aprila.
Misel: »Molitev je naše prvo in najpomembnejše opravilo.«
Vir