sveti Korbinijan – škof

Korbinijan  Imena: Korbinijan, Korbinjan, Korbi
Doma je bil iz okolice Meluna ob Seini (južno od Pariza). Oče mu je umrl že pred rojstvom. Mati ga je vzgojila v globoki in trdni veri, zato se ni čuditi, da se je umaknil svetu in se naselil kot puščavnik blizu rojstnega kraja. Kakor je bil do sebe strog, tako je bil mil do vseh tistih, ki so iskali pri njem pomoči. K njemu je prihajalo vedno več obiskovalcev. Da bi se jim umaknil, se je odpravil na pot v Rim, da bi molil na grobovih apostolov Petra in Pavla in dobil papežev blagoslov. Papež ga je posvetil v škofa in ga določil za potujočega pridigarja.
Ko se je vračal iz Rima domov čez Alpe, ga je bavarski vojvoda preprosil, da je ostal v njegovi deželi. Svetnik je vnovič potoval v Rim, da bi dobil papeževo privolitev. Ko se je vračal na Bavarsko, se je ustavil najprej v Kainsu pri Meranu na Južnem Tirolskem. V poročilih o Korbinijanovem potovanju v Italijo je veliko dragocenega gradiva ne le o političnih in cerkvenih zadevah, marveč tudi o krajih in ljudeh, kar je za poročila tistega časa nenavadno.
Pozneje je prišel v Freising. Tam se je naselil v samostanu sv. Štefana in začel misijonsko delo. Postal je prvi münchensko-freisinški (brižinski) škof. Neko poznejše poročilo pripoveduje, da je prišel v navzkrižje z deželnim vojvodom Grimoaldom, ker se je ta proti cerkveni zapovedi oženil z bratovo vdovo Pilitrudo. Ko je škof opazil, da mu Pilitruda streže po življenju, se je umaknil v Kains, da ga ne bi doletela usoda kakor Lilijana, škofa v Würzburgu, ki ga je z dvema drugima misijonarjema skrivaj umorila svakinja vojvoda Gozberta. Po Grimoaldovi nasilni smrti ga je njegov naslednik poklical nazaj v Freising, kjer je še nekaj let plodno deloval. Umrl je na današnji dan okoli leta 730, pokopan pa je bil po svoji želji v Kainsu; pozneje so njegove posmrtne ostanke prepeljali v Freising in jih pokopali v kripti stolnice. Svetnika upodabljajo kot škofa s knjigo, palico, z modelom cerkve ali pa z otovorjenim medvedom (ki je po legendi raztrgal svetnikovo mulo in potem moral sam nositi njegovo prtljago na poti v Rim).
Goduje 8. septembra.
Vir

V Freisingu [frajzinku] (na Bavarskem), sveti Korbiniján, ki je bil posvečen v škofa in poslan oznanjat Evangelij na Bavarsko, kjer je pridobil bogate sadove.
Vir