sveti Leoncij – škof

Bil je škof v rojstnem mestu Cezareja v Kapadokiji, Sodeloval je na Nicejskem koncilu. Posvetil je Armenskega škofa Gregorja Razsvetljevalca. Atanazij ga je zelo hvalil. Umrl je leta 337.
Leoncij pomeni “podoben levu”.
Vir