sveti Lovrenc – diakon in mučenec

Sveti Lovrenc narisan na cerkvi v sv. Lovrencu pri Preboldu Foto:Urh FerležLovrenc je bil eden izmed sedmih diakonov rimske Cerkve, ki je služil papežu Sikstu II. Dobro je upravljal s cerkvenim premoženjem, skrbel je za uboge in papežu stregel pri sveti daritvi. S papežem sta bila iskrena prijatelja. Za časa vladanja cesarja Valerijana (od 253 do 260 leta) so papeža zaprli in ubili. Lovrenc je, kot njegov zvest služabnik, hotel umreti z njim, a mu je papež naročil naj denar iz zakladnice razdeli revežem, saj čez nekaj dni pojde za njim. Rimski načelnik Hipolit je od Lovrenca zahteval zaklade Cerkve in le – ta je predenj pripeljal ubožce, vdove in sirote. Razjarjen Hipolit ga je dal najstrašnejše mučiti, na koncu so ga živega spekli na ražnju.
Sv. Lovrenc je zavetnik ubogih, gasilcev, steklopihalcev, kuharjev, likalk. Varuje pred opeklinami, bolečinami v hrbtu, vročico. Priporočajo mu verne duše v vicah in ga prosijo za dobro letino. Upodabljajo ga kot diakona s pravokotnim ražnjem, z evangelijsko knjigo in s križem, delečega miloščino, ali z mučeniško palmo.
Danes imajo god osebe, ki se imenujejo: Lovrenc, Lovre, Lovro, Lavrencij, Lavrencija, Laura, Lavra, Lorena.
Vir