sveti Malahija – prerok

sveti Malahija - prerok Imena: Malahija, Malahijo, Malahij, Malko, Malči, …
O rodu in življenju tega preroka nam ni nič znano, deloval pa je verjetno sredi 5. stoletja pred Kristusom. Že Ezdra in Nehemija sta si po vrnitvi Judov iz babilonske sužnosti zelo prizadevala za njihovo duhovno prenovitev. Duhovščina je namreč zanemarjala bogoslužje in poučevanje ljudstva v postavi, Judje so se ženili s pogankami, niso posvečevali sobote in za daritve niso jemali izbranih živali, temveč bolne, slepe in kruljave.
S pretresljivimi besedami jim je Malahija potrkal na srce. »Sin spoštuje očeta in služabnik se boji Gospoda. Ako sem torej oče, kje je moja čast, in ako sem Gospod, kje je strah, ki mi gre, govori Gospod nad vojskami vam, duhovnikom, ki zaničujete moje ime.« Svoj srd nad duhovniki, ki zanemarjajo svojo službo, še stopnjuje, ko pravi: »Nimam veselja z vami, … ne maram daritev iz vaših rok,« in v preroškem duhu napove, da se bo namesto daritev iz rok starozaveznih duhovnikov »na vseh krajih«, to je po vsem svetu med narodi darovala nova, »čista« daritev (Mal 1, 10-11Mal 1, 10-11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 O da bi bil kdo med vami, ki bi zaprl vrata, da ne bi več zaman zažigali ognja na mojem oltarju! Nimam veselja z vami, govori Gospod nad vojskami; ne maram daritev iz vaših rok. 11 Ker od sončnega vzhoda do zahoda je moje ime veliko med narodi, in na vseh krajih se bo mojemu imenu zažigalo kadilo in se bo darovala čista daritev. Zakaj veliko je moje ime med narodi, govori Gospod nad vojskami. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Malahija očita dalje, da Judje ne ločijo med dobrim in hudim, zato jih bo zadela božja sodba. »Približam se vam za sodbo in hitro bom pričeval zoper čarovnike in prešuštnike, zoper krivoprisežnike, zoper nje, ki stiskajo dninarja, siroto, vdovo, in tujcu kratijo pravico ter nimajo strahu pred menoj, govori Gospod nad vojskami« (Mal 3, 2-5Mal 3, 2-5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda? Kdo bo ostal, ko se prikaže? Zakaj on je kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev. 3 Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra, in očistil bo Levijeve sinove. Kakor zlato in srebro jih prečisti, da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav. 4 Tedaj bo daritev Judova in jeruzalemska Bogu všeč, kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih. 5 Približam se vam za sodbo in hitro bom pričeval zoper čarovnike in prešuštnike, zoper krivoprisežnike, zoper nje, ki stiskajo dninarja, vdovo, siroto, in tujcu kratijo pravico ter nimajo strahu pred menoj, govori Gospod nad vojskami. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Prerok pa tudi tolaži dobre. Svojo knjigo sklepa s tem, da opozarja sodobnike na Mojzesa in Elija. Mojzes predstavlja postavo, Elija preroke. Oba skupaj sta znamenje njene odrešitvene vloge in njene neminljivosti. Malahija je napovedal božjega poslanca, ki bo v Elijevem duhu pripravljal pot Odrešeniku, Janeza Krstnika: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravljal tvojo pot pred teboj…« (Mal 3, 1Mal 3, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 1 Glejte, pošljem svojega angela, da pripravi pot pred menoj. In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Stara zaveza nam tako ob koncu zadnje kanonične knjige govori po preroku s simboliko, ki nam je postala prav razumljiva šele mnogo stoletij kasneje, ko se je uresničila.
V srednjem veku so ga pogosto upodabljali v mozaiku in slikanih oknih. Kot »angelu zaveze« mu dodajajo ob strani podobo angela.
Spominjamo se ga 18. decembra.
Vir

Spomin svetega Malahija, preroka, ki je po babilonskem izgnanstvu oznanil veliki Gospodov dan in njegov prihod v tempelj, ter tudi vedno in po v vsem svetu darovano žrtev njegovemu imenu.
Vir