sveti Marana in Cira – devici

Pri Bereji (v Siriji), spomin svetih devic: Maráne in Cire, ki sta molče živeli v majhnem in ograjenem kraju na prostem, ne da bi imeli šotor. Potrebno hrano sta prejemali pri okencu.
Vir