sveti Mario, Marta in sinova – zakonca in sinova, mučenci

sveta Mario, Marta in sinova - zakonca in sinova, mučenciBila sta starša sinov Abaka in Audifaksa. Skupaj so umrli mučeniške smrti leta 268 v Rimu.
Relikvije svetega Marija hranijo v  Prümu, v Eifelu in v Seligenstadtu na Maini.
Nekateri menijo, da ime izvira iz “morski človek”. Vendar se to nanaša bolj na Marino.  Mario pa izhaja iz latinskega mas, maris – “človek močan, sijoč”. Drugi spet navajajo keltski izvor, ki pomeni “moški”.  Med ljudmi pa je bolj mišljeno po Mariji, kot moško ime od Marije. Vendar za to obstaja ime Marijan.  Tako vidimo, da je tolmačenje večpomensko, torej tudi negotovo.
Ime Marta izhaja iz aramejščine in pomeni “gospa, gospodarica”. Znan nam je vzklik: Maranatha – Pridi, Gospod!
Vir

– Na Kornelijski cesti ob trinajstem miljniku, na pokopališču ad Nymphas, sveti: Márij, Marta, Audífaks in Abak, mučenci.
– V Rimu, ob Kornelijski cesti, spomin svetih mučencev: Márija in Marte, ter njunih sinov Avdifáksa in Habakuka, perzijskih plemičev, ki so v času cesarja Klavdija prišli v Rim molit. Potem, ko so jih bičali, mučili z natezalnico, z ognjem, z železnimi kremplji in jim odrezali roke, so Marto utopili, ostale pa obglavili in njihova telesa sežgali.
Vir