sveti Martin – škof

V Vienni (v lyonski Galiji, v Franciji), sveti Martin, škof.
Vir