sveti Modest Andlauer – duhovnik, redovnik in mučenec

Modest AndlauerMučenec boksarske vstaje
Modest Andlauer (1847-1900) in Rémy Isoré sta bila prva dva jezuita, ki sta umrla v preganjanju katoličanov in izgonu tujcev iz Kitajske po letu 1898.
Kitajska je leta 1858 s Francijo podpisala sporazum, ki je katoliškim misijonarjem dovoljeval ponoven prihod, kar je povzročilo stalno rast Cerkve. Nekateri ljudje pa so bili sovražno razpoloženi do katoličanov, ker se ti niso udeleževali javnih shodov v čast kitajskih božanstev. Predsodki proti katoličanom in proti tujcem so narasli do vrelišča ob koncu stoletja, ko je navidezno versko gibanje poznano pod imenom Yihe tuan pričelo s sistematičnim uničevanjem katoliške Cerkve. Bolj so poznani pod imenom „boksarji“, ki se jih je prijel zaradi skrbne gimnastične vadbe, ki je bila del njihove priprave. Med tako imenovano vstajo ‘boksarjev’ je umrlo okrog 30 tisoč katoličanov.
Oba jezuita, Modest in Rémy sta umrla, ko so boksarji napadli misijon v Wuyi. Pater Rémy se je rodil v Franciji, kjer je tudi študiral, da bi postal škofijski duhovnik. Toda še pred posvečenjem se je odločil, da bo vstopil k jezuitom. Leta 1875 je vstopil v noviciat v Saint-Acheul, leta 1882 pa so ga poslali na Kitajsko. Po naslednjih štirih letih priprave je bil posvečen v duhovnika.
Modest je bil štiri leta starejši od svojega rojaka, rodil pa se je v Alsace. V novicijat je vstopil leta 1872, preden pa je leta 1882 odšel iz Francije proti Kitajski je bil posvečen v duhovnika.
Ko se je začela boksarska vstaja je bil Rémy v Weixian-u, v okraju Zhili v Tianjin. Iz svojega misijona je odšel v drugo skupnost, da bi se tam odpočil. Takrat pa je prišla vest, da so boksarji blizu Weixin-a. Rémy v nevarnosti svojih ljudi ni želel pustiti samih in se je poskušal vrniti v svoj misijon. Ko je prišel do vasi Wuyi, kjer je deloval pater Modest, je na vhodu opazil znamenje boksarjev, kar je pomenilo, da so ti že v vasi. Prišli so osvobodit nekaj svojih pripadnikov, ki so bili od prejšnje zime zaprti v tej vasi.
Rémy se je odločil, da bo ostal pri svojem sobratu. Naslednje popoldne sta zaslišala zven mečev pred vrati njunega doma. Odšla sta v kapelo, ki se je držala zgradbe in zaklenila vrata. Bokserji so ju našli ko sta klečala in molila v kapeli. Napadli so ju s sulicami in ju takoj ubili. Nato so ju še obglavili in njuni glavi obesili na vhodu v vas, da bi s tem kruto posvarili vaščane o usodi, ki čaka tiste, ki se ne bodo vrnili k njihovemu verovanju.
Vir

V vasi Wu-yi (pri mestu Xian-xian, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveta duhovnika in mučenca iz Družbe Jezusove: Remígij Isoré in Modest Andlauer, ki sta bila umorjena ob preganjanju pristašev stranke »Yihe-tuan«, medtem, ko sta molila pred oltarjem.
Vir