sveti Nunila in Alodija – mučenki

Nunila in Alodija 

 Sta sestri, hčerki muslimanskega očeta in krščanske matere, ki ju je vzgojila v krščanskem nauku. Zavrnili sta poziv, naj odstopita od Kristusa, zato sta bili po dolgem zaporu obglavljeni po nalogu kralja Cordobe ‘Abd ar-Rahmana II.

Sveti mučenki  sta pretrpeli mučeniško smrt leta 851. 

Godujeta 22.oktobra