sveti Pavel I. – papež

V Rimu, spomin svetega Pavla I., papeža, ki je bil krotak in zelo usmiljen. Ponoči je v molku obiskoval celice bolnih revežev in jim dajal hrano. Kot branilec prave vere je pisal cesarjema Konstantinu in Leonu, da se vzpostavijo svete podobe v prejšnjo stanje čaščenja. Kot marljiv častilec svetnikov je določil, da se iz razdrtih pokopališč častijo pobrana telesa mučencev s himnami in pesmimi v cerkvah, mestih in samostanih.
Vir