sveti Pelej, Nil, Elija in Patermutij – škofa, duhovnik in mučenci

V Palestini, sveti mučenci: Pélej in Nil, škofa v Egiptu, Elija, duhovnik, in Patermútij, ki so bili sežgani zaradi Kristusa z mnogimi kleriki v času preganjanja cesarja Dioklecijana.
Vir