sveti Peter Faber – redovnik

Dne 17. decembra 2013 je papež Frančišek proglasil jezuita Petra Fabra za svetnika. Dne 3. januarja 2014 (to je naslovni praznik Družbe Jezusove, »Presveto ime Jezusovo«) bo papež vodil zahvalno sveto mašo v cerkvi Jezusovega imena v Rimu.
Razglasitev Petra Fabra za svetnika je posebnost, ki se imenuje »enakovredna kanonizacija«. To je v 17. stoletju uvedel papež Urban VIII. V 18. stoletju pa jo je dokončno potrdil papež Benedikt XIV. Pri tako imenovani »enakovredni kanonizaciji« gre za to, da se nekega Božjega služabnika, ki se ga časti že dolgo in katerega junaške kreposti, mučeništvo ali čudeži so skozi zgodovino stalno prisotni v izjavah oseb, vrednih vere, lahko začne častiti na ravni vesoljne Cerkve. In sicer brez uradnega postopka in brez običajne slovesne razglasitve. O le-tem pa seveda odloči papež. Kot zadnja je bila na ta način, maja leta 2012, za sveto razglašena Hildegarda iz Bingna.
Vir