sveti Pusicij – mučenec

V Perziji, sveti Pusícij, mučenec, ki je, kot načelnik umetnikov kralja Šápura II., umrl s prebodenim vratom na veliko soboto, ker je hrabril duhovnika Ananija, ki je omahoval. Dobil je, po besedah svetega Simeóna, sijajno mesto v množici prebodenih mučencev.
Vir