sveti Sabinijan (Savinien) – mučenec

Po rodu izvira iz otoka Samosa v Grčiji. Po legendi mu je oče grozil zaradi vere, zato je je pobegnil v Troyes v Galiji. Tam je oznanjal evangelij. V času cesarja Aurelijana je bil preganjan, ujet, mučen, odsekana mu je bila glava. Njegove relikvije hranijo v katedrali v Troyesu.
Sabinijan pomeni “iz rodu Sabinijanov”
Vir

V mestu Troyes [trói] (v lyonski Galiji, v današnji Franciji), sveti Sabiniján, mučenec, polbrat svete Sabine.
Vir