sveti Samson – duhovnik in zdravnik

sveti Samson - duhovnikBil je duhovnik v Carigradu. Znana je njegova gostoljubnost do tujcev in skrb za bolnike. Svoje imetje je daroval za izgradnjo bolnice. Pravoslavna Cerkev ga prišteva med “svete zdravnike”. Umrl je leta 530.
Ime Samson pomeni malo sonce (hebrejsko – grško)
Vir

V Carigradu, sveti Samsón, duhovnik, ki je sprejemal reveže. Baje je spodbujal cesarja Justinijana, katerega je ozdravil od bolezni, da je zgradil bolnišnico.
Vir