sveti Sekund, Eno, Kvirijon in tovariši – vojaki in mučenci

V Rimu ob Lavikánski cesti, v času cesarja Galijéna, mučeništvo štiridesetih svetih vojakov, ki so ga zaslužili zaradi izpovedi prave vere.
Vir