sveti Siagrij iz Autuna – škof

V Autunu [oténu] (v Burgúndiji), sveti Siágrij, škof, ki je blestel po znanju in gorečnosti na koncilih, pri katerih je bil navzoč. († ok. 600)
Vir