sveti Silvester – papež

sveti Silvester - papež

Zavetnik domačih živali; za dobro letino krmilnih rastlin; za “srečno novo leto”
Atributi: palica, knjiga, oljčna vejica, zmaj ali bik
Imena: Silvester, Silvan, Silverij, Silvio, Silvijan, Silvo, Vester, Bester, Silvestra, Silva, …
Po rodu je bil Rimljan. Ko je postal mašnik, se je začelo Dioklecijanovo preganjanje. Silvester se ga ni ustrašil. Kjer je mogel, je pomagal, tolažil in opogumljal. Leta 314 so ga izvolili za papeža. Mir, ki ga je Cerkvi prinesel cesar Konstantin, je papežu pripomogel tudi do plodovitega zunanjega dela.
Cesar sam je dal zidati lepe stavbe Bogu v čast, najprej tisto, ki je bila posvečena zmagoslavnemu Odrešeniku (v spomin na zmago nad Maksencijem) in je bila zamišljena kot »mati in glava vseh cerkva prestolnice in zemlje«. Ta bazilika je ostala do danes rimska škofovska cerkev in je šele pozneje dobila ime Sveti Janez v Lateranu.
Drugo veliko papeževo veselje je bilo, da je s cesarjevo pomočjo ob vznožju vatikanskega griča nad grobom prvega papeža Petra postavil mogočno cerkev s 86 marmornatimi stebri. Ta cerkev je stala enajst stoletij.
Papež Silvester je seveda imel tudi svoje bridkosti, zlasti dve: krivo vero donatistov, ki so učili, da grešniki niso udje Cerkve. Obsodil jih je cerkveni zbor v Arlesu na Francoskem. Še večja bolečina je bila Arijeva kriva vera, ki je tajila Jezusovo božjo naravo. Cesar Konstantin je sklical škofe celotnega imperija v Nicejo. Na tem prvem vesoljnem cerkvenem zboru leta 325 papež osebno ni bil navzoč, zastopali pa so ga njegovi odposlanci, ki so prvi podpisali koncilske odločbe.
Ko je skoraj dvaindvajset let vodil Cerkev, je 31. decembra leta 335 bil tudi zanj »Silvestrov večer« življenja in je mirno zaspal v Gospodu. Na ta dan je njegov god.
Vir

Silvester je bil Rimljan, ki se je rodil sredi 3. stoletja. Že med Dioklecijanovim preganjanjem kristjanov je bil posvečen v duhovnika in se je pred preganjalci skrival v bližini Rima. Leta 314 je bil izvoljen za papeža. V čas njegovega papeževanja spada znameniti koncil v Niceji leta 325, ki ga je sklical cesar Konstantin. Silvester je Cerkev vodil dobrih dvajset let, vendar nimamo iz časa njegovega papeževanja kakšnih posebnih podatkov. 31. december velja za dan njegove izvolitve za papeža.

Vir

Silvester je v mladosti še doživljal strahote preganjanja kristjanov, leto dni po »svobodi« pa je že kot papež doživel »zmagoslavje« Cerkve z vsemi dobrimi in slabimi posledicami. Po zaslugi cesarja Konstantina se je namreč začel razcvet Cerkve v vseh pogledih, tudi gospodarskem in političnem. V njegovem času so zgradili najbolj pomembne cerkve v Rimu: Janeza Krstnika v Lateranu, sv. Petra ob vatikanskem griču, svetega Križa in številne druge.
Ime: Povezujejo ga z latinskim pridevnikom silvestris »gozdni, v gozdu živeč«, tj. »gozdni prebivalec, hostnik«.
Rodil se je v 3. stoletju v Rimu v Italiji,  umrl pa 31. decembra 335, prav tako v Rimu.
Družina: Po rodu je bil Rimljan; v »knjigi papežev« je zapisano ime njegovega očeta, Rufin, legendarno izročilo »življenje svetega Silvestra« pa njegovo mater imenuje Justa.
Papež: 31. januarja 314 je bil izvoljen za 33. papeža in je vodil Cerkev do smrti leta 335, torej polnih 21 let.
Prednik: Melkijad (311–314).
Naslednik: Marko (336).
Kreposti: Bil naj bi izjemno razgledan, velikodušen in ljubezniv ter pogumen, zato mu tudi pripisujejo naziva »Confessor« (Spoznavalec) in »Catholicus« (Katoličan).
Cesarjev krst: Papež Silvester naj bi cesarja Konstantina Velikega krstil in ga s tem ozdravil gobavosti. V 8. stoletju naj bi to pripoved obogatili s t. i. Konstantinovo darovnico, s katero naj bi cesar papežu iz hvaležnosti podaril mesto Rim in ves zahodni svet in mu dovolil nositi cesarske insignije.
Koncil: Leta 325 je bil v Niceji sklican prvi vesoljni koncil, ki je v celoti zavrnil arijanski nauk o Sveti Trojici, ki je zanikal Kristusovo božanstvo. Papež je te sklepe potrdil.
Legende: O njem je ohranjenih veliko zgodb in legend. Ena izmed njih govori, kako je Konstantinova mati Helena želela svojega že krščenega sina pripeljati k judovstvu. Med Silvestrom in dvanajstimi rabini se je vnela diskusija, v kateri jih je Silvester enajst takoj premagal. Dvanajsti pa naj bi ubil bika ter ga poskušal zopet oživiti, a mu ni uspelo, Silvestru pa se je tudi to posrečilo. Po drugi legendi pa naj bi nekemu nevarnemu zmaju zavezal gobec.
Grob: Pokopali so ga na Priscilijinem pokopališču ob Vii Salarii.
Zavetnik: Je zavetnik domačih živali, priprošnjik za dobro letino krmilnih rastlin, za »srečno novo leto«.
Upodobitve: Večinoma je upodobljen v papeškem ornatu, njegovi atributi pa so palica, knjiga, oljčna vejica, zmaj ali bik. Pogosto je na upodobitvah skupaj s cesarjem Konstantinom, včasih tudi s cesarico Heleno. Znamenite freske iz njegovega življenja so v Silvestrovi kapeli v cerkvi Santa Quattro Coronat v Rimu.
Goduje: 31. decembra; v vzhodni Cerkvi pa 2. januarja.
Beatifikacija: Spomin na papeža Silvestra so v Cerkvi obhajali že od leta 354 in je eden izmed prvih svetnikov iz vrst nemučencev.
Vir

Sveti papež Silvester I., ki je Cerkev sveto vodil mnogo let v času, ko je cesar Konstantin zgradil častitljive bazilike in je Nicejski koncil razglasil Kristusa za Božjega Sina. Na ta dan je bilo pokopano njegovo telo na pokopališču Priscile
v Rimu.
Vir