sveti Teodozij, Lucij, Marko, Peter in tovariši – vojaki in mučenci

V Rimu, rojstni dan za nebesa šestinštiridesetih vojakov, ki jih je istočasno krstil papež Dionízij. Na povelje cesarja Klavdija so bili takoj obglavljeni in pokopani na Salárijski cesti, kjer počivajo tudi drugi mučenci, stoenaindvajset po številu, med katerimi so bili štirje Kristusovi vojaki: Teodózij, Lúcij, Marko in Peter.
Vir