sveti Ursicin – škof in mučenec

UrsicinImena: Ursicin, Ursicino, Urso, …
Ursicinovo ime je izpeljano iz latinske besede ursus, kar pomeni medved. Rodil se je okoli leta 470 v Italiji. Leta 530 je prejel škofovsko posvečenje in postal nadškof v Raveni. V času njegovega škofovanja se je Ravena zelo razcvetela. Velja za ustanovitelja in graditelja bazilike S. Apollinare in Classe, ki danes stoji na ravnici pet kilometrov od središča Ravene. Cerkvena zgradba je bila dograjena po nadškofovi smrti, leta 549. Je grobnica prvega ravenskega škofa Apolinarija po katerem je tudi poimenovana.
Ursicin je umrl leta 536. Njegovi nasledniki so mu postavili spomenik – njegovo sliko so dali vdelati v mozaik v apsidi bazilike S. Apollinare in Classe.
Sveti Ursicin goduje 5. septembra.
Vir