sveti Viktorijan – laik in mučenec

Viktorijan       Imena: Viktorijan, Viktor, Vik, Viki, Viko, Viktorijo, Viktorin, Zmago, Zmagoslav
V petem stoletju je v rimski provinci Afriki kraljeval Hunerik, ki je bil v srcu neizprosen arijanec. Na začetku svoje vlade je pokazal do katoličanov strpnost, misleč, da bodo prestopili k arijancem. Ko pa je videl, da katoličani ostajajo zvesti Cerkvi, jih je začel divje preganjati.
Provinco Afriko je najbolj prizadelo mučeništvo Viktorijana, prokonzula v Kartagini, najuglednejšega laičnega katoličana v tedanjem času. Doma je bil v Hadrumetu in imel veliko premoženje. S temeljito pravno izobrazbo je bil do tedaj kralju Huneriku močna opora pri upravljanju države. Kralj mu je ob začetku svojega nastopa zoper katoličane obljubil najvišje državne službe in časti, če prestopi k arijancem. Viktorijan mu je tedaj poslal naslednji odgovor:
»Nobena laskava ponudba me ne bo odvrnila od vere in ljubezni do našega Gospoda. Tako zaupanje imam, da mi bo Vsemogočni pomagal, da sem takoj pripravljen raje prenesti vse vrste mučenja, kakor da bi pristal na arijansko brezbožnost. Moreš me žgati z ognjem ali izpostaviti zverem ali izbrati katero drugo kazen, nikdar me ne boš pripravil do tega, da bi zapustil katoliško Cerkev, v kateri sem bil krščen.
Če bi se pregrešil s tako ogabnim dejanjem, bi se pokazal kot nehvaležni in izdajalski odpadnik, čakale pa bi me nato muke brez konca; zaradi tega se to ne bo zgodilo, ker mimo sedanjega življenja obstaja še drugo, večno; bo pa tudi večno plačilo za tiste, ki bodo zmagali. Nikakor ne morem zapustiti resnične in edino prave vere in postati nezvest Njemu, ki mi je naklonil tolikšne zaklade svoje milosti.«
Odgovor je tako razjezil besnega tirana, da je dal Viktorijanu okusiti tolikšno mučenje, da njegovega trajanja in krutosti ni mogoče opisati. Svetnika je misel na Boga tako utrdila in ga napolnila z neizrekljivim veseljem, da je svoj tek srečno dokončal; odšel je, da bi prejel v nebesih slavni venec mučeništva.
To preganjanje je opisal Viktor, škof v mestu Vita, v delu »Zgodovina preganjanj v afriški provinci«. V tej knjigi omenja še druge mučence, katerih se Cerkev spominja na današnji dan, na primer dveh neimenovanih bratov iz mesta Tabaya, dveh trgovcev z istim imenom Frumencij iz Kartagine.
Sv. Viktorijan goduje 23. marca.
Vir

Spomin svetih mučencev: Viktorijána, prokonzula Kartágine, v današnji Tuniziji, in dveh rodnih bratov iz današnje Henchir-Babouche [enšír babúš]. Prav tako Fruméncij in drugi Fruméncij, trgovca. Vsi ti so bili v vandalskem preganjanju pod arijanskim kraljem Huneríhom, zaradi stanovitnosti v krščanski veri slavno ovenčani s nečloveškim trpljenjem.
Vir