Oznaka: 28.junij

sveti Heimerad – duhovnik in puščavnik

V Burghasungenu (v Hessenu, v Nemčiji), sveti Heimerad [hajmrád], duhovnik in puščavnik, ki je bil po mnogih prezirih in zasmehovanjih vržen iz samostana, a je vendar na dolgo in široko misionaril za Kristusa. Vir

sveti Janez Southworth – duhovnik in mučenec

V Londonu (v Angliji), sveti Janez Southworth [soutvórt], duhovnik in mučenec, ki je vršil duhovniško službo v Angliji. Trpel je večkrat ječo in izgon. Slednjič je bil pod vlado Oliverja Cromwella [kromvéla] obsojen na smrt. Ko je v Tiburnu videl…

sveti Plutarh in tovariši – mučenci

V Aleksandriji (v Egiptu), pod cesarjem Septímijom Sevérom, sveti mučenci: Plutárh, Serén, katehumen Heraklíd, nečak Herón in drugi Serén, katehumena Heráida in Potamijéna in Marcela, njuna mati, vsi slavni učenci Orígena. Nekateri so proslavili Kristusa z mečem, drugi z ognjem;…

sveta Potamijena – devica in mučenka

Imena: Potamijena, Potamijanka, Poti O mučenki Potamijeni iz Aleksandrije v Egiptu pripoveduje zgodovinar Evzebij iz Cezareje, da je bila učenka Origenove katehetske šole. Sodnik Akvila ji je prizadel hude telesne muke, nazadnje pa ji je zagrozil, da jo bo dal…

sveti Atilij – vojak in mučenec

Bil je mučen skupaj s svetim Atenonom in se ga spominjamo na današnji dan. Nek drugi svetnik z istim imenom goduje 24. marca. Ime izhaja iz sabinske besede attus, kar pomeni prednik, dedek. Vir

sveti Irenej – škof in mučenec

“O Evi in Mariji” – Iz razprave Zoper krivoverstva (5. knj., 19; 1; 20, 2; 21, 1) Imena: Hotimir, Friderik, Miroslav, Ljubomir, Ireneja, Nejka Sodobniki našega svetnika so hvaležno sprejemali modrost njegovih knjig, niso pa nam posredovali natančnih podatkov o…

blaženi Malh iz Mellifonta – menih

V Mellifontu (na Irskem), smrt blaženega Malha (tudi Malcha), meniha, ki je bil nekoč obseden od hudega duha, a je bil po priprošnji svetega Malahija ozdravljen. Vstopil je v red in je zaradi svoje ponižnosti dobil dar čudežev. Vir

sveti Argimir – menih in mučenec

V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzija; v Španiji), sveti Argimír, mučenec, ki je kot menih v preganjanju Mavrov ob vladanju Mohameda II. bil živ postavljen na mučilo in bil preboden z mečem. Ko je bil že star, je sodnik ukazal,…

sveti aleksandrijski mučenci

V Aleksandriji (v Egiptu), pod cesarjem Septímijom Sevérom, sveti mučenci: Plutárh, Serén, katehumen Heraklíd, nečak Herón in drugi Serén, katehumena Heráida in Potamijéna in Marcela, njuna mati, vsi slavni učenci Orígena. Nekateri so proslavili Kristusa z mečem, drugi z ognjem;…

sveti Pavel I. – papež

V Rimu, spomin svetega Pavla I., papeža, ki je bil krotak in zelo usmiljen. Ponoči je v molku obiskoval celice bolnih revežev in jim dajal hrano. Kot branilec prave vere je pisal cesarjema Konstantinu in Leonu, da se vzpostavijo svete…