Oznaka: 6.oktober

sveti Magnus – škof

V Benetkah, spomin svetega Magnusa, škofa, ki se je iz mesta Opitérgio [opitérdžijo], zavzet od Langobardov, izselil z velikim delom svoje črede in ustanovil novo mesto Heraklíjo in poskrbel za izgradnjo osmih cerkva v Benetkah. Vir

blaženi Izidor od svetega Jožefa de Loor – redovnik

V Kortrycku [kortriku] (v Belgiji), blaženi Izidor od svetega Jožefa de Loor [lór], redovnik iz Kongregacije pasionistov, ki je sveto izvrševal njemu izročene dolžnosti. Ko je zbolel, je prenašal strašne bolečine za zgled sobratom. († 6. oktober 1916) Vir

sveti Artold (Artaldo) – redovnik in škof

Artold je okoli leta 1120 vstopil v kartuzijo Portes pri Lyonu. Pozneje je osnoval še nekaj kartuzij. Papež Aleksander III. pa je potrdil njegovo izvolitev za škofa v Belleyu, kar je, sicer nerad, sprejel okoli leta 1188. Po dveh letih…

sveti Bruno – redovnik in ustanovitelj

 Rodil se je leta 1032 v Kölnu, postal duhovnik in bil nekaj časa predstojnik visoke šole v Reimsu. Tu je zaslovel kot odličen predavatelj, obenem pa se ves čas boril proti simoniji (kupovanje cerkvenih služb in časti). To mu je…

sveti Adalberon iz Lambacha – škof

V Lambachu (na Bavarskem), smrt blaženega Adalberóna, würzburškega škofa, ki je zaradi zvestobe apostolskemu sedežu mnogo trpel od shizmatikov in bil iz svojega sedeža večkrat izgnan. Zadnja leta življenja v miru umrl pri samostanu Lambach, ki ga je sam ustanovil.…