Oznaka: 8.april

sveti Dionizij Aleksandrijski – škof

V Aleksandriji (v Egiptu), sveti Dionízij, škof, mož izredne učenosti, ki je, slaven po mnogih pričevanjih za vero, in proslavljen v različnih mučenjih, umrl kot pričevalec, poln vere, za časa cesarjev Valerijána in Galijéna. Vir

sveti Agab – prerok

V Apostolskih delih se na dveh mestih v zvezi s svetim Pavlom in njegovim prihodnjim poslanstvom omenja prerok Agab in njegovo prerokovanje. To sta ta dva mesta: « Nato je Barnaba odpotoval v Tarz, da bi poiskal Savla. Ko ga…

sveti Dionizij Korintski – škof

V prvih krščanskih stoletjih so kristjani imeli varstvo po državnih zakonih: cesar Trajan je namreč Pliniju mlajšemu namestniku v Bitiniji naročil, naj kristjanov ne vodijo pred sodišča in tega so se modri cesarji držali. Ker pa pogani niso imeli dostopa…