Oznaka: Feliks

sveti Feliks I. – papež

– V Rimu na pokopališču Kalista na Apijski cesti, pogreb svetega papeža Feliksa I., ki je vodil rimsko Cerkev pod cesarjem Aurelianom. – V Rimu ob Avrelijski cesti, rojstni dan za nebesa blaženega Feliksa I., papeža in mučenca (??), ki…

sveti Papinijan, Mansvet in tovariši – škofje in mučenci

V Afriki, spomin svetih mučencev: Papinijána Viténsa in Mansvéta Uruzitána, škofov, ki sta bila v času vandalskega preganjanja pod arijanskim kraljem Genzeríhom zaradi obrambe katoliške vere ožgana po vsem telesu z razbeljenimi železnimi ploščami in končala slavni boj. V tem času so…

sveti Feliks – mučenec

V La Calle v Numídiji (v današnji Tuniziji), sveti Feliks, mučenec, o katerem se zdi, da sveti Avguštin govori ljudstvu, ko pravi: »Resnično srečen po imenu in po vencu. Kajti pričeval je in bil odpeljan k mučenju. Drugi dan je bilo najdeno v…

sveti Feliks de Valois iz Cerfroida – puščavnik

Pri Cerfroidu [sefruáju] (na ozemlju Meauxa [mója] v Galiji), sveti Feliks de Valois [valoá]. Potem, ko je mnogo časa živel samotarsko, je po pripovedovanju, kot tovariš svetega Janeza de Matha, v Redu Presvete Trojice (trinitarjev) sodeloval pri odkupu ujetnikov. Vir

sveti Ciprijan, Feliks in tovariši – škofa, mučenci

Spomin svetih štiri tisoč devetsto šestinšestdesetih mučencev in pričevalcev vere, ki so bili ob vandalskem preganjanju v Afriki, na ukaz arijanskega kralja Hunneríha, iz sovraštva do katoliške resnice vrženi v izgnanstvo strašne puščave, kjer so bili kot škofje, duhovniki ali…

sveti Feliks IV. – papež

V Rimu, sveti papež Feliks IV., ki je na rimskem forumu spremenil dva templja v cerkev v čast svetima Kozme in Damijána in je mnogo naredil za katoliško Cerkev. Vir

sveti Feliks – škof

V Comu [kómu] (v Ligúriji), sveti Feliks, škof, ki je bil posvečen od svetega Ambroža Milanskega in je prvi načeloval Cerkvi tega mesta. Vir

sveti Andohij, Tirs in Feliks – mučenci

V Seaulieu-ju [soliéju] (v autunski [óténski] pokrajini, v Franciji), sveti mučenci: Andóhij, Tirs in Feliks, ki jih je sveti Polikarp, škof v Smirni, poslal v Galijo, da bi tam oznanjali evangelij. Pod cesarjem Avrelijanom so bili slavno mučeni. Najprej so jih…

sveti Sigmund (Žiga) Felix Felinski – škof

Sveti Sigmund Felix (Zygmunt Szczesny) Felinski velja za velikega verskega prenovitelja, saj si je prizadeval obuditi katolicizem v ruskem imperiju. Je vzor življenja, ki ljubi Boga in ljubi svojo domovino, hkrati pa simbol na evangeliju temelječe edinosti in bratstva med narodi. Bil je…

sveti Feliks in Adavkt – škof in mučenca

V času, ko je Sveto pismo dosegljivo vsakemu, ki ga želi prebirati, premišljevati ali pa se zgolj seznaniti z njegovo vsebino, obstaja prav gotovo nevarnost, da ga ne znamo več dovolj ceniti. Mnogim, žal tudi kristjanom, je postalo Sveto pismo…

sveti mučenci iz Ostije

V rimskem pristanišču, smrtni dan svetih romarjev in mučencev: Márcijala, Epiktéta, Saturnína, Mapríla in Féliksa z njihovimi tovariši. Vir