Oznaka: German

sveti Antonin, Nicefor, German in Manata – mučenci

V Cezaréji v Palestini, trpljenje svetih mučencev: Antonína, Nicéforja, Zebína, Germána in Mánate, device. Ta je bila pod cesarjem Galérijem Maksimínom pretepena z biči in sežgana z ognjem. Oni pa so bili obglavljeni, ker so neustrašeno in z jasnim glasom obtožili…

sveti German iz Capue – škof

Rodil se je v petem stoletju v mestu Capua, kakih 25 km od Neaplja. Njegov god še posebno slovesno praznujejo v opatiji Monte Cassino, katere zavetnik je. Umrl je 30. oktobra 541 in na ta dan tudi goduje. Vir V Capui [kápuji]…

sveti German – opat

V Annecy-ju [anesiju] (v Savóji), spomin svetega Germána, opata, ki je ustanovil in vodil talloireski priorat, znan po ljubezni do samote. Vir

sveta Servand in German – brata, vojaka in mučenca

Blizu Cadiza [kádisa] (v Andalúziji na Španskem), sveta brata Servánd in Germán, vojaka in mučenca v preganjanju cesarja Dioklecijana. Bila sta bičana, zaprta v umazano ječo, trpela glad in žejo, prehodila dolgotrajno pot, nazadnje pa so ju z mečem obglavili.…

sveti German iz Auxerra – škof

Atributi: škofovska oblačila, križ. Imena: German, Germanij, Herman … Življenjepis tega svetnika-škofa je bil napisan kakšnih štirideset let po njegovi smrti leta 448. Videti pa je, da je imel pisec pri roki malo zanesljivih podatkov, zato je v njem najti…

sveti German – škof

Rodil se je leta 410, bil je nečak svetega Patrika, sin njegove sestre. Potoval je v Pariz, kjer se je povezal z galsko – rimsko Cerkvijo. Vrnil se je v Britanijo, verjetno s svetim Patrikom, ki je iskal nove misijonarje…

sveti German Pariški – škof

Zavetnik jetnikov. Atributi: škofovska obleka, veriga in ključi v rokah ter goreča hiša poleg sebe, ki jo je pogasil s svojo molitvijo. Imena: German, Germanij, Germanija. Ime German boste pri nas zaman iskali. Pomeni pa brat, bratovski, pravi, resnični. V…

sveti German Carigrajski – patriarh

V Bizáncu, sveti Germán, škof, slaven po nauku in krepostih, ki je z velikim pogumom zavračal cesarja Leona Isauriškega, ki je izdal odlok proti svetim podobam. Vir Dragi bratje in sestre, carigrajski patriarh German ne sodi med najbolj značilne osebnosti…

sveta German in Randoald – opat in menih, mučenca

V samostanu Grandfelt (v Švici), sveti Germán, opat. Bil je oropan obleke, ko je hotel pred tolpo roparjev braniti sosednji samostan z prosečimi in miroljubnimi besedami, in z mečem preboden, ter umrl skupaj s svetim menihom Randoaldom. Vir